Declanşarea procedurii de concurs în vederea ocupării a concurs 12 posturi vacante de inspectori judiciari din care 4 posturi la Direcţia de inspecţie pentru judecători şi 8 posturi la Direcţia de inspecţie pentru procurori.

Anunț declanșare Concurs (ultima actualizare 05.07.2021)

Erată Anunț Concurs (ultima actualizare 07.07.2021)

Calendar concurs (ultima actualizare 05.07.2021)

Bibliografie și Tematica concurs (ultima actualizare 05.07.2021)

Erată Bibliografie și Tematică - pentru procurori (ultima actualizare 14.07.2021)

Tabel privind rezultatul verificarii indeplinirii conditiilor de participare (ultima actualizare 12.08.2021 ora 10:00)

Lista finala a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs (ultima actualizare 20.08.2021 ora 18:00)

Anunt - Depunere candidaturi in vederea desemnarii unui psiholog ca membru al Comisiei pentru interviu (ultima actualizare 23.08.2021 ora 18:00)

Programarea candidatilor pentru sustinerea interviului (ultima actualizare 08.10.2021 ora 07:45)

Rezultatul obtinut la proba constand in interviul candidatilor (ultima actualizare 10.10.2021 ora 17:00)

Programul de desfasurare a lucrarii scrise (ultima actualizare 21.10.2021 ora 18:06)

Subiecte proba scrisa – DIJ – Procedura civila (ultima actualizare: 23.10.2021 15:00)

Barem proba scrisa – DIJ – Procedura civila (ultima actualizare: 23.10.2021 15:00)

Subiecte proba scrisa – DIJ – Procedura penala (ultima actualizare: 23.10.2021 15:01)

Barem proba scrisa – DIJ – Procedura penala (ultima actualizare: 23.10.2021 15:01)

Subiecte proba scrisa – DIP – Procedura penala (ultima actualizare: 23.10.2021 15:01)

Barem proba scrisa – DIP – Procedura penala (ultima actualizare: 23.10.2021 15:02)

Anunt privind formularea de contestatii la baremul de notare la proba scrisa (ultima actualizare: 23.10.2021 15:03)

Barem definitiv de punctare la testarea scrisă (ultima actualizare: 27.10.2021 12:05)

Rezultatele obţinute de candidaţi la proba privind testarea scrisă din data de 23.10.2021 (ultima actualizare: 10.11.2021 10:00)

Anunt privind formularea de contestatii la rezultatele obtinute la testarea scrisa (ultima actualizare: 10.11.2021 10:05)

Tabel de clasificare a candidaţilor admişi (ultima actualizare: 12.11.2021 17:00)