Inspecția Judiciară acționează potrivit principiului independenței operaționale în raport cu Consiliul Superior al Magistraturii, instanțele judecătorești, parchetele de pe lângă acestea și în relația cu celelalte autorități publice, exercitându-și atribuțiile de analiză, verificare și control în domeniile specifice de activitate, în temeiul legii și pentru asigurarea respectării acesteia.


Orice persoană interesată poate să sesizeze Inspecţia Judiciară în legătură cu abaterile disciplinare săvârşite de judecători şi procurori, inclusiv membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii sau inspectori judiciari, precum şi de magistraţi-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.


Inspectorii judiciari își desfășoară activitatea în mod independent și imparțial.
Inspectorul-șef al Inspecției Judiciare nu solicită și nu primește instrucțiuni de la nicio autoritate, instituție sau persoană în realizarea atribuțiilor sale referitoare la declanșarea, desfășurarea și valorificarea controalelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Calendar