Cum lucrăm

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Judiciare:


1. Legea nr. 317/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată

2. Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată

3. Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată

4. Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară

5. Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor


1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare - Forma consolidata la data de 15.IX.2021

2. Organigrama  


Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Judiciare ieșite din vigoare:


1. Regulament privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie (Regulamentul este ieșit din vigoare)Numele şi prenumele persoanelor din conducerea INSPECŢIEI JUDICIARE şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:


Inspector şef: Judecător Lucian NETEJORU

Inspector şef adjunct: Procuror Monica PLEŞEA

Purtător de cuvânt: Alin-Bogdan ALEXANDRU Date de contact: 


Bd. Regina Elisabeta, nr. 40 050018 București, Sector 5 Telefon (021) 322 62 48 / 322 62 49

Programul de funcţionare: 08:00 – 16:00


Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil: Bugetul aprobat Bilanţul contabil


 Programele şi strategiile proprii


Lista cuprinzând documentele de interes public


 Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii


 Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:


Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale normelor metodologice.

 În condiţiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului.

 Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.


Organigrama Inspectia Judiciara