Inspecţia Judiciară
Pagina principală | Contact | Hartă site

||Skip Navigation LinksInspecţia Judiciară

Skip Navigation Links
eXTReMe Tracker

Protocol de colaborare încheiat între Inspecţia Judiciară şi Editura Universitară

Protocolul de colaborare încheiat între Inspecţia Judiciară şi Editura Universitară are ca obiect realizarea unor activităţi comune de analiză a evoluţiei jurisprudenţei instanţelor naţionale, de cercetare a modului de aplicare în dreptul intern a dispoziţiilor convenţiilor şi ale tratatelor internaţionale, respectiv a jurisprudenţei instanţelor europene, care să contribuie la aplicarea unitară a dispoziţiilor legale.
 


    2011 | 2010

Acţiuni disciplinare, sesizări, verificări - 2012

Dosar 1/P/2006

 

Situaţia acţiunilor disciplinare exercitate de Comisia de disciplină pentru JUDECĂTORI sau Inspecţia Judiciară în anul 2012

Judecătoria Deva

Comisia de disciplină pentru judecători a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui judecător, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. e), g), h) teza a II-a, i) şi j) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, după numirea sa în funcţia de judecător (23.06.2011), a absentat de la instanţă în zilele de 24.06.2011, 27.06.2011-30.06.2011 (5 zile); de asemenea, a lipsit şi în ziua de 01.07.2011, prezentându-se la instanţă doar în data de 4.07.2011. În zilele de 28.07.2011, 29.07.2011, 01.08.2011, 03.08.2011- 05.08.2011, domnul judecător a lipsit de la instanţă, fără a încunoştinţa conducerea instanţei.

În cursul lunii august 2011, domnul judecător a absentat nemotivat de la instanţă în zilele de 10.08.2011, 11.08.2011, 12.08.2011 şi 31.08.2011; în cursul lunii septembrie 2011, a absentat nemotivat de la instanţă în zilele de 01.09.2011, 22.09.2011, 23.09.2011, 28.09.2011, 29.09.2011 şi 30.09.2011, iar în cursul lunii octombrie 2011 a lipsit nemotivat de la instanţă un număr de 14 zile consecutive, în perioada 11.10.2011-28.10.2011.

Se mai reţine că, în perioada 01.08-04.09.2011, în calitate de judecător de serviciu, nu a dispus nicio măsură pentru primul termen de judecată într-un număr de aproximativ 300 de dosare nou înregistrate, dosarele fiind preluate pentru aplicarea rezoluţiilor de către alţi doi colegi magistraţi judecători.

De asemenea, se reţine că judecătorul, în perioada în care a desfăşurat activitatea de judecată propriu-zisă, a încălcat mai multe dispoziţii procedurale şi regulamentare cu gravă neglijenţă, constând în încălcarea dispoziţiile art. 258 alin. (1) Cod procedură civilă, art. 258 alin. (4) Cod procedură civilă, art. 83, art. 105 alin. (1) şi art. 109 din R.O.I., cu consecinţa perturbării activităţii instanţei, cu riscul denaturării datelor din situaţiile statistice şi împiedicării grefierilor să întocmească lucrările în termenele prevăzute de regulament, cu încărcarea suplimentară a celorlalţi magistraţi din cadrul instanţei.

În esenţă, judecătorul nu a întocmit minutele imediat după momentul deliberării, nu a transcris rezultatul deliberării în condica şedinţelor de judecată, nu a semnat încheierile de amânare a pronunţării, fiind necesară semnarea acestor hotărâri de alţi judecători ai instanţei.

O altă abatere disciplinară reţinută în sarcina judecătorului a constat în aceea că, prin modul de gestionare a activităţii sale de judecată, a generat întârzieri cu durată considerabilă în soluţionarea unor cauze civile cu soluţionarea cărora a fost învestit, în condiţiile amânării succesive a pronunţării, repunerii cauzelor pe rol şi stabilirii unor termene de judecată după o perioadă de aproximativ 5 luni după momentul reţinerii cauzelor spre judecare.

Comisia de disciplină pentru judecători a mai reţinut în sarcina judecătorului că, în cele cinci şedinţe de judecată, desfăşurate exclusiv în perioada lunii septembrie 2011, domnul judecător a rulat un număr total de 423 de dosare, soluţionând un număr total de 46 de dosare, pronunţând acelaşi număr de hotărâri, care au fost redactate cu nerespectarea termenului legal de redactare a hotărârilor. (Hotărârea nr. 10 J/04.07.2012 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii – irevocabilă prin decizia din 28.01.2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie).

Tribunalul Cluj

Comisia de disciplină pentru judecători a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui judecător, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. i) şi j) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că a lipsit de la serviciu, în perioada 23 iunie - 30 iunie 2011, inclusiv în data de 27 iunie 2011, când era planificat la şedinţa de judecată, fără a avea aprobată efectuarea concediului de odihnă în afara perioadei vacanţei judecătoreşti de către conducerea instanţei, nerespectând astfel programul de lucru la instanţă.

Comisia de disciplină pentru judecători a mai reţinut în sarcina judecătorului că, în perioada decembrie 2010 - februarie 2012, a redactat cu întârziere hotărârile judecătoreşti revenite spre motivare, ajungând ca, la data de 16 februarie 2012, să înregistreze un număr de 206 hotărâri neredactate, perioada cu care s-a depăşit termenul de redactare fiind cuprinsă între 4 zile şi 398 de zile, cele mai vechi fiind pronunţate în luna noiembrie 2010. (Hotărârea nr. 8J/13.06.2012 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii – irevocabilă prin decizia nr. 2/14.01.2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie).

Tribunalul Bistriţa Năsăud

Comisia de disciplină pentru judecători a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui judecător, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 27.06.2011, într-un dosar al Tribunalului Bistriţa Năsăud, a verificat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a unui inculpat, în cursul judecăţii, în Camera de consiliu, iar nu în şedinţă publică, contrar normei de procedură instituite de art. 290 alin. (1) teza I din Codul de procedură penală, cu consecinţa casării hotărârii şi a punerii în libertate a unei persoane care prezenta „un grad sporit de pericol pentru ordinea publică”. (Hotărârea nr. 6J/13.06.2012 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii - Irevocabilă prin nerecurare).

Curtea de Apel Bucureşti

Comisia de disciplină pentru judecători a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui judecător, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) şi k) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că declaraţia dată în cursul transmisiunii directe în cadrul protestelor derulate la data de 25 ianuarie 2012 din Piaţa Universităţii, atât din perspectiva cadrului în care a fost exprimată, cât şi al conţinutului acesteia, precum şi afirmaţiile făcute în cadrul unei emisiuni de televiziune, constituie o manifestare contrară demnităţii funcţiei pe care o ocupă şi, în acelaşi timp, o manifestare de natură să afecteze imparţialitatea sau prestigiul funcţiei de judecător.

De asemenea, se reţine că faptele judecătorului constând în comportament, afirmaţii/reproşuri adresate colegilor judecători şi grefierilor de şedinţă, ce au depăşit limitele rezonabile ale unor critici, susţineri verbale, deliberări, îndrumări sau atenţionări, acceptabil a fi exprimate cu referire la modul de organizare a activităţii secţiei, ori cu privire la activitatea profesională a grefierilor, la pregătirea profesională a judecătorilor, creând în rândul acestora un sentiment de disconfort sau temere şi contravenind prevederilor art. 90 din Legea nr. 303/2004, depăşesc limitele unui comportament admis în interiorul unei instanţe, atitudinea fiind incompatibilă cu onoarea şi demnitatea profesiei de magistrat. - În curs de soluţionare pe rolul Secţiei pentru judecători.

Comisia de disciplină pentru judecători a mai exercitat acţiune disciplinară împotriva a trei judecători, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. t) raportat la art. 991 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 24/2012, constând în aceea că şi-au exercitat funcţia cu gravă neglijenţă, încălcând în mod grav, neîndoielnic şi nescuzabil normele de drept procesual, respectiv dispoziţiile art. 2 alin. (1) Cod procedură penală, care reglementează principiul legalităţii procesului penal, şi prevederile art. 386 lit. d) Cod procedură penală, la soluţionarea unui dosar al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penală, având ca obiect contestaţie în anulare.

Astfel, se reţine că judecătorii au transformat calea de atac extraordinară a contestaţiei în anulare într-o prelungire a procesului penal, creând un nou grad de jurisdicţie în cauza analizată, şi au omis a analiza condiţia existenţei identităţii faptei la care se referă cele două hotărâri judecătoreşti şi în raport de care s-a reţinut existenţa autorităţii de lucru judecat, cu consecinţa infirmării unei hotărâri definitive de condamnare împotriva contestatorului. - (Hotărârea nr. 15J/4.12.2012 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii) – hotărârea este definitivă, însă nu s-a împlinit termenul de declarare a recursului.

Inspecţia Judiciară a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui judecător pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. c), f) şi t) din Legea nr. 303/2004, modificată prin Legea nr. 24/2012, constând în aceea că, prin comportamentul manifestat în datele de 21 martie, 26 martie 2012, 20 iunie 2012, 12 septembrie 2012, 19 septembrie 2012 şi 26 septembrie 2012, constând în: apostrofarea judecătorilor colegi de complet şi a grefierilor de şedinţă, cu scopul vădit de a iniţia în mod artificial un conflict cu aceştia, neacordarea permisiunii grefierului de şedinţă de a manipula dosarele de judecată, exprimarea unor păreri cu caracter ofensator referitoare la pregătirea profesională a colegilor de complet, adresarea unor blesteme acestora, proferarea unor acuzaţii nefondate cu conotaţie sexuală la adresa colegilor judecători sau a altor acuzaţii nefondate, utilizarea unui ton ridicat şi autoritar faţă de colegii judecători şi faţă de personalul auxiliar al secţiei, acesta a avut o atitudine ce poate fi caracterizată ca nedemnă. De asemenea, s-a reţinut că judecătorul, în calitate de membru al completului de judecată, a refuzat de a-şi spune părerea asupra cauzelor rămase în pronunţare, refuz manifestat la data de 26 septembrie 2012, 27 septembrie 2012, iar, la data de 2 octombrie 2012, a lipsit de la deliberare, încălcând dispoziţiile art. 256 Cod procedură civilă, ceea ce a avut ca urmare repunerea pe rol a cauzelor. În curs de soluţionare pe rolul Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

Tribunalul Gorj

Comisia de disciplină pentru judecători a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui judecător, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare (în forma în vigoare anterior adoptării Legii nr. 24/2012), constând în aceea că, prin încheierea pronunţată într-un dosar al Tribunalului Gorj, a admis propunerea de luare a măsurii arestării preventive, formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, cu încălcarea normelor procedurale prevăzute de art. 300 Cod procedură penală, art. 197 alin. (2) şi (3) Cod procedură penală, precum şi a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, şi a dispus arestarea preventivă a patru inculpaţi pe o durată de 29 de zile, iar, ulterior, la soluţionarea recursurilor declarate de inculpaţi, Curtea de Apel Craiova a constatat că propunerea de arestare preventivă a fost făcută de un organ necompetent din punct de vedere material, astfel încât încheierea pronunţată de instanţa de fond este lovită de nulitate absolută, considerente în raport cu care a casat încheierea şi, rejudecând cauza, a respins propunerea de arestare preventivă, dispunând revocarea măsurii arestării preventive şi punerea de îndată în libertate a inculpaţilor. (Hotărârea nr. 9 J/27.06.2012 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii). Irevocabilă prin nerecurare.

Curtea de Apel Oradea

Comisia de disciplină pentru judecători a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui judecător, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare (în forma în vigoare anterior adoptării Legii nr. 24/2012), constând în aceea că judecătorul a făcut parte din completul de judecată care a soluţionat cererea de recuzare formulată împotriva membrilor unui alt complet de judecată, din a cărei componenţă făcea parte şi soţia sa. (Hotărârea nr. 5 J/13.06.2012 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii) - Irevocabilă prin nerecurare.

Judecătoria Salonta

Comisia de disciplină pentru judecători a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui judecător, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. i) şi h) teza I din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare (în forma în vigoare anterior adoptării Legii nr. 24/2012), constând în aceea că, în perioada februarie 2010-29 decembrie 2011, nu a motivat hotărâri judecătoreşti civile şi penale, încălcând art. 264 alin. (1) Cod procedură civilă şi, respectiv, art. 310 alin. (2) Cod procedură penală, la care se adaugă nemotivarea timp de peste 2 ani a unei hotărâri pronunţate în luna iulie 2009. De asemenea, s-a mai reţinut în sarcina judecătorului că, în perioada februarie 2010 - 8 noiembrie 2011, a determinat personalul auxiliar să efectueze adrese cu un conţinut nereal şi a comunicat forurilor superioare, prin semnarea acestor adrese, în marea majoritate a raportărilor lunare, documentele respective ce conţineau asemenea date nereale, fiind ascunsă activitatea de neredactare a unor hotărâri judecătoreşti care îi aparţineau, ca judecător. (Hotărârea nr. 11 J/19.09.2012 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii) - Irevocabilă prin nerecurare.

Tribunalul Bucureşti

Comisia de disciplină pentru judecători a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui judecător, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 24/2012, care a preluat în conţinut şi fostul art. 99 lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, constând în aceea că judecătorul, în perioada martie 2011- aprilie 2012, nu a redactat mai multe hotărâri judecătoreşti, ajungând ca, în luna aprilie 2012, să totalizeze un număr de 337 de hotărâri judecătoreşti, cu o vechime şi de peste un an, depăşind astfel termenul de 30 de zile de redactare, stabilit în art. 264 alin. (1) Cod procedură civilă. (Hotărârea nr. 12 J/26.09.2012 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii) - Irevocabilă prin nerecurare.

Inspecţia Judiciară a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui judecător, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 24/2012, constând în aceea că magistratul a ignorat în mod constant prevederile Legii nr. 275/2006, respectiv art. 25 alin. (4), art. 26, art. 38 alin. (5) şi art. 74 alin. (4), prin nerespectarea termenelor reglementate expres în aceste texte de lege pentru soluţionarea cererilor persoanelor private de libertate sau chiar prin nesoluţionarea acestor cereri, ajungându-se ca, la sfârşitul anului 2011, să existe un număr de 246 dosare nesoluţionate. - În curs de soluţionare pe rolul Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

Inspecţia Judiciară a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui judecător, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, constând în aceea că magistratul, în perioada septembrie 2011-26 noiembrie 2012, nu a redactat un număr de 269 hotărâri judecătoreşti, depăşind astfel termenul de 30 de zile. În curs de soluţionare pe rolul Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

Judecătoria Turda

Comisia de disciplină pentru judecători a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui judecător, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) şi h) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, constând în aceea că a soluţionat 14 cauze (9 dosare penale şi 5 dosare civile), în care reprezentant al părţilor, respectiv avocatul, era persoana cu care judecătorul se afla într-o relaţie apropiată, cunoscută de colegi judecători, procurori, grefieri şi avocaţi, şi nu a înţeles să formuleze cerere de abţinere, potrivit art. 25 Cod procedură civilă, sau să înştiinţeze, în scris, Colegiul de conducere al instanţei cu privire la existenţa conflictului de interese, conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 303/2004.

De asemenea, s-a mai reţinut că, domnul judecător a soluţionat mai multe cereri de suspendare provizorie a executării silite cu încălcarea normelor procedurale, respectiv art. 403 alin. (4) Cod procedură civilă, art. 129 alin. (6) Cod procedură civilă şi art. 7231 alin. (3) Cod procedură civilă.

Totodată, s-a reţinut şi că domnul judecător a soluţionat cererea formulată de o societate comercială, deşi aceasta nu a fost semnată, încălcându-se dispoziţiile art. 333 Cod procedură civilă şi art. 133 Cod procedură civilă; că, la soluţionarea unui dosar, a încălcat dispoziţiile procedurale conţinute în art. 5221 alin. (1) Cod procedură penală, prin admiterea în principiu a cererii de rejudecare, anularea mandatului de executare a pedepsei privative de libertate, cu consecinţa punerii în libertate a condamnatului, deşi nu erau îndeplinite condiţiile prevăzute pentru admisibilitatea unei asemenea cereri.

Mai mult, se reţine că domnul judecător, la soluţionarea unui alt dosar, a încălcat dispoziţiile art. 111 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, iar, într-o altă cauză, nu a respectat prevederile art. 2781 Cod procedură penală. (Hotărârea nr. 13 J/14.11.2012 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii) - hotărârea este definitivă, însă dosarul se află pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea recursului.

Judecătoria Bozovici

Inspecţia Judiciară a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui judecător, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) şi b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, constând în aceea că, în calitate de preşedinte al Judecătoriei Bozovici, a acordat consultaţii juridice unei persoane pentru formularea unei plângeri contravenţionale, ce a fost înregistrată pe rolul instanţei, iar, ulterior, judecătorul i-a prezentat acelei persoane strategii pentru tergiversarea procedurii judiciare, toate acestea constituind manifestări de natură să afecteze imparţialitatea sau prestigiul justiţiei.

De asemenea, se reţine că domnul judecător s-a deplasat la sediul Judecătoriei Bozovici împreună cu persoana, care dorea să formuleze plângere contravenţională, a invitat-o pe aceasta în biroul său pentru a semna plângerea şi a solicitat grefierului cu atribuţii privind repartizarea aleatorie a dosarelor de a rămâne peste programul normal de lucru, în vederea înregistrării unei cereri în sistem informatic, în alte condiţii decât cele prevăzute de Regulamentul de ordine interioară al instanţelor - (Hotărârea nr. 14 J/14.11.2012 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii)- hotărârea este definitivă, însă dosarul se află pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea recursului.

Judecătoria Bolintin Vale

Inspecţia Judiciară a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui judecător, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. l), o) şi t), ultima raportat la art. 991 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, constând în aceea că, la data de 23 iulie 2012, deşi nu era desemnată să participe la judecarea vreunei cauze, a dispus crearea unei şedinţe de judecată în „Camera de consiliu”, fără aprobarea Colegiului de conducere al Judecătoriei Bolintin Vale, şi, care, fără a fi citate părţile, a se plăti taxele judiciare de timbru, fără a fi respectate dispoziţiile legale şi regulamentare privind circuitul administrativ-jurisdicţional, a soluţionat patru cereri de suspendare a executării silite, deşi existau cereri similare, preluând nelegal pe rol 4 dosare, cauze care fuseseră repartizate altor judecători, acceptând aducerea atingerii prestigiului justiţiei şi vătămarea intereselor creditorilor. (Hotărârea nr. 16 J/12.12.2012 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii) - hotărârea este definitivă, însă nu s-a împlinit termenul de declarare a recursului.

Judecătoria Şimleul Silvaniei

Inspecţia Judiciară a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui judecător, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, constând în aceea că, în şedinţa din data de 02.02.2012, a manifestat dezinteres pentru soluţionarea cauzelor, a avut un mod de exprimare total inadecvat statutului de magistrat, dar şi manifestările din data de 03.02.2012, respectiv ţinuta nepotrivită şi conduita agresivă (limbaj, violenţe verbale şi fizice), aspecte ce au fost de natură a contraria participanţii la înfăptuirea actului de justiţie, dar şi opinia publică, fiind, totodată, în măsură să aducă atingere onoarei, probităţii profesionale şi prestigiului justiţiei. - În curs de soluţionare pe rolul Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

Judecătoria Piteşti

Inspecţia Judiciară a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui judecător, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) şi m) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, constând în exercitarea funcţiei, inclusiv nerespectarea normelor de procedură, cu rea-credinţă sau din gravă neglijenţă şi, respectiv, nerespectarea în mod grav sau repetat a dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor. Astfel, în dosarele având ca obiect pronunţarea unor hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare pentru imobile, nu au fost respectat prevederile art. 32 din Legea nr. 146/1997, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 276/2009. De asemenea, în unele dosare, nu a verificat dacă este cel legal cuantumul taxei judiciare de timbru achitat de părţi, iar, în cele mai multe dintre dosarele examinate, ce aveau acest obiect, nu erau depuse titlurile de proprietate ale promitenţilor vânzători cu privire la bunurile imobile ce făceau obiectul cauzei, fiind finalizate prin pronunţarea unei hotărâri de expedient.

Referitor la nerespectarea dispoziţiilor cu privire la repartizarea aleatorie a cauzelor, s-a constatat că aceasta reprezintă o consecinţă a încălcării unor norme procedurale referitoare la primirea, soluţionarea ori disjungerea unor cereri accesorii sau incidentale, cu consecinţa aplicării eronate a prevederilor art. 99 alin. (6) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. - În curs de soluţionare pe rolul Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

Tribunalul Iaşi

Inspecţia Judiciară a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui judecător, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 24/2012, constând în aceea că magistratul, în mod constant, motivează hotărâri judecătoreşti cu depăşirea (în prezent înregistrând întârzieri de peste 1 an de zile în cazul a 15 hotărâri judecătoreşti) termenului de 30 de zile de redactare, stabilit de art. 264 alin. (1) din Codul de procedură civilă. - În curs de soluţionare pe rolul Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

Situaţia acţiunilor disciplinare exercitate de Comisia de disciplină pentru PROCURORI sau Inspecţia Judiciară în anul 2012

Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău

Comisia de disciplină pentru procurori a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui procuror, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. a) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că a realizat controlul de legalitate şi temeinicie cu privire la soluţia adoptată într-un dosar al Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău, în care s-au efectuat acte de cercetare penală faţă de soţia sa. - (Hotărârea nr. 3 P/05.04.2012 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii - Irevocabilă prin decizia nr. 393/01.10.2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie).

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad

Comisia de disciplină pentru procurori a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui procuror, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 24 ianuarie 2012, ora 1134, la postul de televiziune Antena 3, a avut o intervenţie în direct, de circa 5 minute, în care a făcut aprecieri privind sistemul de justiţie din România, activitatea Guvernului României şi a probităţii morale a membrilor acestuia, afirmaţii care se înscriu în sfera manifestărilor contrare demnităţii funcţiei de procuror şi sunt de natură să afecteze prestigiul funcţiei pe care o ocupă. De asemenea, se reţine şi că, la data de 31.01.2012, ora 2234, la postul de televiziune „Antena 3”, în emisiunea „Sinteza zilei”, a avut o intervenţie în direct, de circa 10 minute, în care a făcut afirmaţii privind starea morală a societăţii româneşti, aprecieri care se înscriu în sfera manifestărilor care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei. – (Hotărârea nr. 5 P/02.05.2012 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, irevocabilă prin decizia nr. 447/12.11.2012 a Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie.)

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor

Comisia de disciplină pentru procurori a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui procuror, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată prin Legea nr. 36/2011, precum şi art. 99 lit. l) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, modificată prin Legea nr. 24/2012, constând în aceea că nu a respectat dispoziţiile legale privind competenţa după calitatea persoanelor, cu prilejul solicitării unei autorizaţii de interceptare şi înregistrare pe bandă magnetică a convorbirilor telefonice într-un dosar al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. De asemenea, pârâtul a exercitat funcţia cu rea credinţă, prin preluarea unui dosar penal al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, cu încălcarea principiului continuităţii şi al independenţei procurorului în adoptarea soluţiei, şi a intervenit în activitatea altor procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea, cărora le-a solicitat rezolvarea într-un sens favorabil a dosarului penal privind pe concubina sa. – (Hotărârea nr. 7 P/18.07.2012 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, irevocabilă prin decizia nr. 3/14.01.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie).

Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj

Comisia de disciplină pentru procurori a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui procuror, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată (art. 99 lit. t) din actuala reglementare), constând în aceea că, având de instrumentat un dosar, a propus arestarea preventivă a inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 şi art. 2481 Cod penal, cu nerespectarea dispoziţiilor legale privind competenţa materială, prevăzute de art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, ce se sancţionează cu nulitate absolută, consecinţa faptei fiind privarea de libertate a inculpatului. – (Hotărârea nr. 6 P/20.06.2012 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturi, irevocabilă prin decizia din 28.01.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie).

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Comisia de disciplină pentru procurori a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui procuror, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) şi f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată prin Legea nr. 24/2012, constând în aceea că a manifestat o atitudine care a adus atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, respectiv a refuzat nejustificat să îndeplinească o îndatorire de serviciu. – (Hotărârea nr. 8 P/10.10.2012 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, irevocabilă prin decizia nr. 4/14.01.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie).

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti

Inspecţia Judiciară a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui procuror, pentru săvârşirea a două abateri disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) şi trei abateri prevăzute de art. 99 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată, în vigoare până la data de 25.01.2012, constând în aceea că a participat la negocierile ocazionate de rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare a unui teren proprietatea unei societăţi comerciale, acordându-i directorului general al acesteia asistenţă juridică, precum şi că, în luna august 2011, a acordat consultanţă juridică unei persoane fizice, în vederea redactării unei plângeri împotriva unei ordonanţe Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în care aceasta avea calitatea de persoană vătămată, ca urmare săvârşirii unei infracţiuni de înşelăciune. De asemenea, s-a reţinut în sarcina pârâtului procuror că, urmare unor promisiuni făcute unui subofiţer în cadrul unei unităţi militare de jandarmi din Bucureşti, care făcea parte din dispozitivul de pază repartizat pentru obiectivul „sediul parchetelor din strada Scaune”, a intervenit pe lângă persoane cu funcţii de conducere din cadrul Jandarmeriei Române, în vederea menţinerii acestuia la locul de muncă din strada Scaune, că, în luna august 2011, în urma avarierii autoturismului unei persoane fizice, întrucât aceasta nu avea asigurare pentru daune, în baza relaţiei de afinitate existentă între ei, i-a solicitat şefului Serviciu daune din cadrul unei societăţi de asigurări să efectueze reparaţiile necesare autoturismului, fără a achita contravaloarea acestora, iar, în perioada august-septembrie 2011, a intervenit pe lângă şeful Poliţiei Comunitare Bucureşti, în favoarea vărului său, pentru a fi repartizat pe un anumit post din cadrul acestei instituţii, post în cadrul căruia programul de lucru era 24 de ore lucrate cu 72 ore libere, faţă de postul unde acesta activa şi în cadrul căruia programul era 24 ore lucrate şi 48 ore libere. – (Hotărârea nr. 9 P/20.12.2012 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii) - hotărârea este definitivă, însă nu s-a împlinit termenul de declarare a recursului.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea

Inspecţia Judiciară a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui procuror, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată, constând în aceea că, la data de 3 mai 2012, în instrumentarea unui dosar al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, a respins propunerea organelor de poliţie de sesizarea instanţei în vederea luării măsurii arestării preventive, nesocotind, din culpă, în mod grav, neîndoielnic şi nescuzabil, normele de drept procesual, printr-o greşită apreciere a gradului de pericol social pe care, în raport de probele administrate, îl reprezenta persoana învinuitului şi faptele de tâlhărie şi violare de domiciliu săvârşite de acesta, pe timp de noapte, asupra unei persoane în vârstă lipsite de apărare, în condiţiile în care învinuitul nu se afla la prima abatere de la legea penală, fiind cunoscut ca o persoană violentă, cu antecedente. - (Hotărârea nr. 2 P/30.01.2013 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii) - hotărârea este definitivă, însă nu s-a împlinit termenul de declarare a recursului.

Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi

Inspecţia Judiciară a exercitat acţiune disciplinară împotriva unui procuror, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) teza I din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, constând în acea că a încălcat dispoziţiile art. 221 alin. (1) Cod procedură penală referitoare la întocmirea procesului verbal de sesizare din oficiu, consemnând cu rea credinţă fapte nereale ori neverificate, finalizate cu înregistrarea unui dosar penal la Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi, pentru infracţiuni care în realitate nu au existat, dar referitor la care nu existau nici indicii la data întocmirii procesului verbal de sesizare din oficiu că au fost comise. De asemenea, s-a reţinut faptul că au fost încălcate dispoziţiile art. 911 Cod procedură penală referitoare la existenţa datelor şi a indicilor temeinice necesare pentru interceptarea şi înregistrarea convorbirilor unei persoane, precum şi ale art. 911 alin. (7) Cod procedură penală, potrivit cărora procurorul dispune încetarea imediată a interceptărilor şi înregistrărilor înainte de expirarea duratei autorizaţiei dacă nu mai există motivele care le-au justificat. - (Hotărârea nr. 1P/30.01.2013 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii) - hotărârea este definitivă, însă nu s-a împlinit termenul de declarare a recursului.

 

- Acţiuni disciplinare exercitate de către comisiile de disciplină în anul 2012