Inspecţia Judiciară
Pagina principală | Contact | Hartă siteeXTReMe Tracker

A apărut primul număr al Revistei Inspecţiei Judiciare!

Aceasta este mai mult decât o revistă, se doreşte să devină un forum de dezbatere a problemelor teoretice şi jurisprudenţiale care ţin de teme ce vizează răspunderea disciplinară a magistraţilor, apărarea independenţei sistemului judiciar, a independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a magistraţilor.

Din această perspectivă, lansăm o invitaţie colegială, tuturor celor interesaţi să se implice activ în platforma de dezbateri conţinută în secţiunea ”Studii, discuţii, note, comentarii” a revistei, asigurându-vă că întrebările şi punctele de vedere comunicate colectivului de redacţie vor fi valorificate în mod corespunzător. De asemenea, considerăm binevenite eventuale sugestii de completare sau îmbunătăţire a conţinutului revistei cu teme apreciate de magistraţi ca fiind de interes din perspectivă profesională.

Aşteptăm opiniile dumneavoastră pe adresa de e-mail redactie.revista@csm1909.ro

Judecător Rica Vasiliu Cravelos – inspector şef

Procuror Gheorghe Stan – inspector şef adjunct

Procuror Tamara Manea – inspector judiciar, coordonator al colectivului de redacţie

 

 

Protocol de colaborare încheiat între Inspecţia Judiciară şi Editura Universitară

Protocolul de colaborare încheiat între Inspecţia Judiciară şi Editura Universitară are ca obiect realizarea unor activităţi comune de analiză a evoluţiei jurisprudenţei instanţelor naţionale, de cercetare a modului de aplicare în dreptul intern a dispoziţiilor convenţiilor şi ale tratatelor internaţionale, respectiv a jurisprudenţei instanţelor europene, care să contribuie la aplicarea unitară a dispoziţiilor legale.
 

Comunicate de presă