Inspecţia Judiciară
Pagina principală | Contact | Hartă site

||Skip Navigation LinksInspecţia Judiciară

Skip Navigation Links
eXTReMe Tracker

A apărut primul număr al Revistei Inspecţiei Judiciare!

Aceasta este mai mult decât o revistă, se doreşte să devină un forum de dezbatere a problemelor teoretice şi jurisprudenţiale care ţin de teme ce vizează răspunderea disciplinară a magistraţilor, apărarea independenţei sistemului judiciar, a independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a magistraţilor.

Din această perspectivă, lansăm o invitaţie colegială, tuturor celor interesaţi să se implice activ în platforma de dezbateri conţinută în secţiunea ”Studii, discuţii, note, comentarii” a revistei, asigurându-vă că întrebările şi punctele de vedere comunicate colectivului de redacţie vor fi valorificate în mod corespunzător. De asemenea, considerăm binevenite eventuale sugestii de completare sau îmbunătăţire a conţinutului revistei cu teme apreciate de magistraţi ca fiind de interes din perspectivă profesională.

Aşteptăm opiniile dumneavoastră pe adresa de e-mail redactie.revista@csm1909.ro

Judecător Rica Vasiliu Cravelos – inspector şef

Procuror Gheorghe Stan – inspector şef adjunct

Procuror Tamara Manea – inspector judiciar, coordonator al colectivului de redacţie

 

 

Protocol de colaborare încheiat între Inspecţia Judiciară şi Editura Universitară

Protocolul de colaborare încheiat între Inspecţia Judiciară şi Editura Universitară are ca obiect realizarea unor activităţi comune de analiză a evoluţiei jurisprudenţei instanţelor naţionale, de cercetare a modului de aplicare în dreptul intern a dispoziţiilor convenţiilor şi ale tratatelor internaţionale, respectiv a jurisprudenţei instanţelor europene, care să contribuie la aplicarea unitară a dispoziţiilor legale.
 

Comunicate de presă


    2012 | 2011 | 2010

Acţiuni disciplinare, sesizări, verificări - 2013

 

SITUAŢIA ACŢIUNILOR DISCIPLINARE EXERCITATE DE INSPECŢIA JUDICIARĂ

 DIRECȚIA DE INSPECȚIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI ÎN ANUL 2013

1.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 19.02.2013 acţiunea disciplinară împotriva judecătorului N.G.A. din cadrul Curţii de Apel C., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a), h) şi m) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (în forma în vigoare anterior adoptării Legii nr. 24/2012), respectiv art. 99 lit. i) din Legea nr. 303/2004 în forma ulterioară intrării în vigoare a Legii nr. 24/2012, constând în aceea că judecătorul, în cadrul unui dosar având ca obiect suspendarea executării actelor administrative fiscale, la termenul din 19.07.2011, a primit două acţiuni distincte – cereri de anulare a două categorii de acte, ce ulterior au fost soluţionate în cadrul acestui dosar, fără a se proceda la înregistrarea separată şi repartizarea aleatorie în sistemul informatic prin aplicaţia ECRIS; de asemenea, judecătorul s-a pronunţat asupra cererii de suspendare a executării sentinţei de intrare în faliment a debitoarei, câtă vreme rămăsese în pronunţare pe acţiunea în anularea actelor administrative invocate în cererea de suspendare, deşi avea îndatorirea de a se abţine, în condiţiile în care s-a relevat existenţa unei relaţii dintre judecător şi o persoană care avea interes în soluţionarea cauzei, de natură să afecteze imparţialitatea magistratului, ceea ce conturează reaua credinţă în exercitarea funcţiei.

 

 Prin Hotărârea nr. 12J/19.06.2013, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aplicat sancţiunea constând în excludere din magistratură pentru abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a), m)  şi i) teza I din Legea
nr. 303/2004. A respins acţiunea pentru art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/2004.

 

 Prin Decizia nr. 66/05.05.2014, Înalta Curte  de Casaţie şi Justiţie a admis recursul declarat de N.G.A împotriva hotărârii nr. 12/J/19.03.2013 a Consiliului Superior al Magistraturii, a casat în parte hotărârea atacată, a înlocuit sancţiunea disciplinară constând cu excluderea din magistratură cu cea a mutării pe o perioadă de 6 luni la o altă Curte de Apel. A menţinut celelalte dispoziţii ale hotărârii.

 

2.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 01.03.2013 acţiunea disciplinară împotriva judecătorului C.M.L. din cadrul Curţii de Apel B., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. k) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorul a absentat de la programul de lucru, această absenţă fiind consemnată în foile colective de prezenţă şi având caracter repetat, caracter ce rezultă din consemnarea lipsei de la program în mai multe zile ale lunii consecutiv şi în mai multe luni.  Se reţine că judecătorul a fost pontat ca absent în foile colective de prezenţă din lunile octombrie, noiembrie, decembrie şi ianuarie, în zilele de 19 octombrie 2012 – 4 ore, 22-26 octombrie 2012 integral, 29 şi 31 octombrie integral, 5 noiembrie integral, 6 noiembrie - 7 ore, 9 noiembrie 2012 - 6 ore, 17-21 decembrie, 27-28 decembrie integral şi 3 şi 4 ianuarie 2013 integral.

 

Prin Hotărârea nr. 6J/22.05.2013, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a respins acţiunea disciplinară ca neîntemeiată – irevocabilă prin neexercitarea căii de atac a recursului.

3.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 25.03.2013 acţiunea disciplinară împotriva judecătorului P.M. din cadrul Curţii de Apel O., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. a), b), j) şi l) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorul şi-a folosit cunoştinţele de drept procesual penal şi de cooperare judiciară internaţională în materie penală pentru a-l determina pe un poliţist să „fabrice” un dosar prin care urma să acuze o persoană de practicarea prostituţiei, pentru o a forţa să reia relaţia cu prietenul judecătorului; prin intermediul altei persoane a cerut unor interlopi să identifice şi să-i aplice o corecţie fizică unui bărbat de etnie rromă care a avut un comportament necorespunzător la adresa lui, după aplicarea corecţiei fizice, magistratul aducându-i la cunoştinţă iubitei sale că, deja, persoana vizată a fost bătută. Magistratul a întreţinut şi cultivat în mod constant şi continuu relaţii notorii de prietenie cu persoane condamnate, arestate preventiv sau trimise în judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni. De asemenea, se reţin mai multe fapte de implicare activă în rezolvarea problemelor juridice ale mai multor părţi – prieteni/cunoştinţe ai magistratului sau ai persoanelor apropiate acestuia, precum şi fapta de a transmite rezultatul deliberării într-un dosar unui prieten de-al său, mai înainte ca soluţia la care a ajuns completul de recurs să fi fost pronunţată de preşedintele completului de judecată în şedinţă publică, în condiţiile în care a făcut parte chiar din compunerea completului care a soluţionat recursul.

 

Prin Hotărârea nr. 17J/19.06.2013, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aplicat sancţiunea constând în suspendarea din funcţie pentru o perioadă de 6 luni, pentru abaterile prevăzute de art. 99 lit. a) şi b) din Legea nr. 303/2004. A respins acţiunea pentru art. 99 lit. j) şi l) din Legea 303/2004.

Împotriva hotărârii secţiei, Inspecţia Judiciară şi P.M. au formulat recurs, ce face obiectul dosarului nr. 76/1/2014, aflat pe rolul ÎCCJ.

4.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 01.04.2013 acţiunea disciplinară împotriva judecătorului V.S.C. din cadrul Judecătoriei B., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) şi b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată, constând în aceea că a îndeplinit funcţia de membru în comisia de examinare în cadrul procedurii de admitere în profesia de avocat, situată în afara dispoziţiilor Legii nr. 51/1995, într-un barou paralel care purta aceeaşi denumire cu o entitate care face parte din Uniunea Barourilor din România.

În curs de soluţionare pe rolul Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii – suspendat prin  încheierea din 19.06.2013 – în baza art. 49 alin. (5) rap. la art. 46 alin (3) din Legea nr. 317/2004, până la soluţionarea dosarului penal nr. 458/…/2013 al C.A. X.

5.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 10.04.2013 acţiunea disciplinară împotriva judecătorului S.M. din cadrul Tribunalului B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. t) raportat la art. 991 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, modificată, constând în aceea că la data de 13.12.2012 a dispus anularea unei acţiuni ca netimbrată, deşi în cauză au fost admise două cereri de reexaminare, prin care s-a constatat că acţiunea exercitată este scutită de plata taxei de timbru.

 

Prin Hotărârea nr. 13J/19.06.2013, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aplicat sancţiunea constând în diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 2 luni pentru abaterile disciplinare prevăzute art. 99   lit. t) raportat la art. 991 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată.

– irevocabilă prin neexercitarea căii de atac a recursului

6.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 15.04.2013 acţiunea disciplinară împotriva judecătorului C.D. din cadrul Judecătoriei G., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 24/2012, constând în aceea că judecătorul nu a redactat mai multe hotărâri judecătoreşti, ajungând ca, în luna martie 2013 să totalizeze un număr de 584 de hotărâri judecătoreşti neredactate – 584 hotărâri civile şi 12 hotărâri penale, pronunţate în perioada 03.05.2012 – 21.02.2013, depăşind astfel termenul de redactare, stabilit de art. 264 alin. (1) Cod procedură civilă, art. 310 alin. (2) Cod procedură penală, respectiv art. 5 alin. (2) din Titlul XIII al Legii                  nr. 247/2005.

 

Prin Hotărârea nr. 9J/29.05.2013, Secţia  pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a respins acţiunea disciplinară ca neîntemeiată.

– irevocabilă prin neexercitarea căii de atac a recursului

7.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 23.04.2013 acţiunea disciplinară împotriva lui B.A., magistrat asistent ÎCCJ, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că decizia pronunţată la data 12.01.2012 a fost motivată de magistratul asistent la data de 09.01.2013, după aproximativ 2 ani de la data înregistrării cererii de recurs, în condiţiile în care cauza a fost soluţionată la primul termen de judecată.

 

Prin Hotărârea nr. 10J/29.05.2013, Secţia  pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a respins acţiunea disciplinară ca rămasă fără obiect.

 -  irevocabilă prin neexercitarea căii de atac a recursului

8.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 23.04.2013 acţiunea disciplinară împotriva judecătorului B.V. din cadrul Curţii de Apel P., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. l) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, modificată prin Legea nr. 24/2012, constând în aceea că judecătorul, în ziua de 15 februarie 2012, pe holul instanţei, i-a solicitat insistent judecătorului care făcea parte din completul căruia i-a fost repartizată cauza în mod aleatoriu, să îl ajute pe revizuent, în sensul de a pronunţa o hotărâre favorabilă în dosarul pe care îl avea de soluţionat, după ce anterior s-au întâlnit, împreună cu revizuentul şi i-au prezentat situaţia sa juridică.

 

Prin Hotărârea nr. 14J/18.09.2013, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aplicat sancţiunea constând în excludere din magistratură pentru abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. l) din Legea 303/2004 .

Prin Decizia nr. 25/25.02.2014, Înalta Curte  de Casaţie şi Justiţie a admis recursul declarat de B.V. împotriva hotărârii nr. 14 J/18.09.2013 a Consiliului Superior al Magistraturii, a casat în parte hotărârea atacată, a înlocuit sancţiunea disciplinară constând cu excluderea din magistratură cu cea a suspendării pe o perioadă de 6 luni.

9.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 09.05.2013 acţiunea disciplinară împotriva judecătorului S.M. din cadrul Judecătoriei S.M., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, constând în aceea că judecătorul, iniţial, la data de 21.09.2012, la momentul pronunţării hotărârii a întocmit o minută în care a menţionat că cererea reconvenţională se anulează ca netimbrată, iar ulterior, la data de 11.10.2012, a întocmit o altă minută, prin care a dispus respingerea cererii reconvenţionale ca inadmisibilă, efectuând modificările şi în sistemul informatic ECRIS, în dosar regăsindu-se ambele minute ce au fost tehnoredactate pe foi separate, cea din 11.10.2013 fiind cusută, iar cealaltă fiind doar ataşată la dosar.

 

Prin Hotărârea nr. 8J/29.05.2013, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aplicat sancţiunea constând în avertisment  pentru abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) din Legea 303/2004.

– irevocabilă prin neexercitarea căii de atac a recursului

10.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 13.05.2013 acţiunea disciplinară împotriva judecătorului M.S. din cadrul Tribunalul B., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) raportat la art. 991 alin. (2)  din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare constând în aceea că, după pronunţarea soluţiei şi semnării minutei, ce a fost evidenţiată în sistemul informatic ECRIS în aceeaşi, a doua zi dimineaţă, judecătorul a solicitat dosarul grefierului de şedinţă şi a adăugat minutei iniţial întocmită, o „opinie separată”, numai cu privire la cuantumul daunelor morale acordate, fără să-i fie adus la cunoştinţă acest fapt colegei sale de complet, iar după modificarea minutei, a predat dosarul grefierului de şedinţă care a procedat la consemnarea acestei noi minute în sistemul informatic ECRIS.

 

Prin Hotărârea nr. 11J/19.06.2013, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aplicat sancţiunea constând în avertisment  pentru abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) raportat la art. 991 alin. (2) din Legea nr. 303/2004.

 – irevocabilă prin neexercitarea căii de atac a recursului

11.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 10.07.2013 acţiunea disciplinară împotriva judecătorului C.M.L. din cadrul Curţii de Apel B., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată, constând în aceea că judecătorul a redactat cu depăşirea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 264 alin. 1 din Codul de procedură civilă anterior, respectiv art. 426 alin. 5 din Codul de procedură civilă în vigoare, un număr de 175 de hotărâri (la data de 19.06.2013). Din totalul de dosare la a căror soluţionare a participat, doamnei judecător  i-au revenit spre redactare 356 de hotărâri (221 în anul 2012 şi 135 în primele 5 luni ale anului 2013). În raport de situaţia de fapt constatată, se reţine că durata întârzierilor în redactarea hotărârilor judecătoreşti de către judecător este însemnată, într-un număr de 51 de dosare constatându-se o întârziere în redactare de peste 1 an.

 

Prin Hotărârea nr. 15 J/18.09.2013, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aplicat sancţiunea constând în diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 6 luni pentru abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h)  teza a II-a din Legea nr. 303/2004.

Prin Decizia nr. 37/10.03.2014, ÎCCJ a anulat recursul declarat de C.M.L.

Prin Decizia civilă nr. 79/16.06.2014, pronunţată în dos. 1842/1/2014, ÎCC a respins ca inadmisibilă contestaţia în anulare.

12.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 26.07.2013 acţiunea disciplinară împotriva judecătorului de la J.C. din cadrul Tribunalului B., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) şi c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare constând în aceea că judecătorul, la data 22 de aprilie 2013, a participat în şedinţa de judecată, sub influenţa băuturilor alcoolice, având un comportament, conduită şi atitudini, atât în sala de judecată cât şi în afara ei, dar tot în exercitarea atribuţiilor de serviciu, incompatibile cu solemnitatea actului de justiţie, nepermiţând asistenţilor judiciari a se prezenta în sala de judecată, impunând jandarmului, fără motiv, părăsirea postului, având atitudini nedemne faţă de preşedinta secţiei, venită să asiste în sala de judecată, creând în sală contextul unor discuţii inutile, care au adus atingere prestigiului justiţiei, jignind participanţii la procedurile judiciare; făcând, în şedinţă publică, cu ocazia deliberării, afirmaţii nedemne privind persoane din cadrul instanţei, afectând onoarea şi probitatea profesională şi aducând atingere prestigiului justiţiei.

 

Prin Hotărârea nr. 16J/16.10.2013, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aplicat sancţiunea constând în avertisment pentru abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. c)  din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată din Legea 303/2004.

Irevocabilă prin Decizia nr. 71/19.05.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

13.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 01.08.2013 acţiunea disciplinară împotriva judecătorului S.B. din cadrul Tribunalului B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, în perioada aprilie 2012 – mai 2013, nu a redactat un număr de 532 hotărâri judecătoreşti,  din care pentru 253 de hotărâri termenul legal de redactare a fost depăşit cu 2 ani, iar pentru 279 hotărâri  acest termen a fost depăşit cu 1 an.

 

Prin Hotărârea nr. 18J/11.12.2013, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aplicat sancţiunea constând în avertisment pentru abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) teza a II-a  din Legea nr. 303/2004.

– irevocabilă prin neexercitarea căii de atac a recursului.

14.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 01.10.2013 acţiunea disciplinară împotriva judecătorului M.S. din cadrul Tribunalului B., pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. a) şi c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că la data 5 martie 2013, judecătorul a avut atitudini nedemne în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi şi celălalt personal al instanţei şi a avut manifestări care au adus atingere onoarei şi probităţii profesionale, precum şi prestigiului justiţiei, constând în crearea unei atmosfere tensionate şi improprii desfăşurării activităţii în instanţă, precum şi în utilizarea de afirmaţii şi expresii persiflante şi jignitoare, prin folosirea unui ton ridicat, iritat şi nervos şi adresarea unor epitete nepotrivite colegelor sale, grefierului şef al instanţei, precum şi conducerii instanţei.

 

Prin Hotărârea nr. 1J/22.01.2014, Secţia  pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aplicat sancţiunea constând în avertisment pentru abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. A respins acţiunea disciplinară pentru abaterile disciplinare prev. de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004.

Împotriva hotărârii secţiei, până la data prezentei, nu a fost exercitată calea de atac a recursului.

15.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 10.10.2013 acţiunea disciplinară împotriva a trei judecători E.V., C.A.C. şi T.A. din cadrul Tribunalului B., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. o) teza a II-a, art. 99 lit. i), m) teza a II-a şi t) cu aplicarea art. 991 alin. (2), respectiv art. 99 lit. m) teza a II-a şi t) cu aplicarea art. 991 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 republicată şi modificată, constând în aceea că un judecător a soluţionat cererile de preschimbare a termenului şi fondului cauzei în mai multe dosare repartizate aleatoriu altor două complete de judecată; un alt judecător nu a formulat cerere de abţinere de la soluţionarea dosarului în care finul său de cununie era reclamant, nu a verificat lucrările grefierului de şedinţă şi nu a întocmit minute, în conformitate cu dispoziţiile art. 258 din Codul de procedură civilă şi art. 105 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, în dosarele ce aveau ca obiect înmatricularea autoturismelor fără taxă; iar un alt judecător nu a verificat lucrările grefierului de şedinţă, nu a semnat menţiunile din condica de şedinţă şi a anulat menţiunile consemnate în condica de şedinţă după ce soluţiile au ajuns la cunoştinţa publicului, nu a întocmit minute, în conformitate cu dispoziţiile art. 258 din Codul de procedură civilă şi art. 105 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti şi nu a verificat dacă reprezentanţii părţilor au mandat de reprezentare pentru semnarea cererii de chemare în judecată.

 

Prin Hotărârea nr. 2J/30.01.2014, Secţia  pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aplicat judecătorului C.A.C. sancţiunea  constând în avertisment pentru abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t), art. 99 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. A respins acţiunea pentru săvârşirea  abaterilor prev. de art. 99 lit. i) şi m) teza a - II a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor; a aplicat judecătorului T.A. sancţiunea  constând în avertisment pentru abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t),  art. 99 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. A respins acţiunea pentru săvârşirea  abaterilor prev. de art. 99 lit.  m) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. A respins acţiunea disciplinară pentru judecătorul E.D.V.

Împotriva hotărârii secţiei au fost formulate recursuri ce fac obiectul dosarelor nr. 1636/1/2014 şi nr. 1782/1/2014, aflate pe rolul ÎCCJ.

16.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 21.10.2013 acţiunea disciplinară împotriva judecătorului T.Ş.O. din cadrul Judecătoria A., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că judecătorul, începând cu data de 29.01.2009, când a devenit judecător, a încălcat interdicţia prevăzută de art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004 republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, întrucât a deţinut, concomitent, şi calitatea de asociat şi administrator al unei societăţi, aflându-se în starea de incompatibilitate prevăzută de art. 5 alin. (1) din aceeaşi lege.

 

În curs de soluţionare pe rolul Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii – prin încheierea din data de 15.01.2014 – s-a suspendat judecata acţiunii disciplinare până la soluţionarea irevocabilă a cauzei ce face obiectul dosarului                   nr. 283/…/2013 aflat pe rolul Curţii de Apel X.

17.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 28.11.2013 acţiunea disciplinară împotriva judecătorului C.M.L. din cadrul Curţii de Apel B., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) şi c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată, constând în aceea că a avut atitudine nedemnă şi un comportament inadecvat ce a dus la deteriorarea climatului de la locul de muncă, grefierii din cadrul secţiei arătând că le este teamă de judecător, judecătorii secţiei refuzând să facă parte din compunerea completelor din care face parte acesta.

 

Prin Hotărârea nr. 4J/12.03.2014, Secţia  pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aplicat sancţiunea constând în  suspendarea din funcţie pe o perioadă de 6 luni  pentru abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) şi c) din Legea nr. 303/2004.

Împotriva hotărârii secţiei a fost formulat recurs, ce face obiectul dosarului nr. 19241/2014, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

18.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 12.12.2013 acţiunea disciplinară împotriva judecătorului L. E. din cadrul Judecătoriei H., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 24/2012, constând în aceea că, în şedinţele de judecată, conduita judecătorului excedea limitelor impuse şi permise de exercitarea poliţiei şedinţei şi păstrarea solemnităţii şedinţei.

 

Prin Hotărârea nr. 3J/05.03.2014, Secţia  pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aplicat sancţiunea constând în  diminuarea indemnizaţiei brute cu 15% pe o perioadă de 6 luni  pentru abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Împotriva hotărârii secţiei, până la data prezentei, nu a fost exercitată calea de atac a recursului.

19.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 17.12.2013 acţiunea disciplinară împotriva judecătorului A.G. din cadrul Judecătoriei P., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 24/2012, constând în aceea că a generat două conflicte în care a adresat injurii, insulte şi ameninţări, a folosit expresii vulgare şi a scuipat lucrătorii de poliţie şi angajaţii unui magazin, a pornit autoturismul şi a luat pe capotă un angajat al magazinului, fără ca ulterior să oprească şi să verifice dacă acţiunea sa a avut urmări, a ameninţat privind destituirea din funcţiile deţinute, atât agenţii de poliţie, cât şi angajaţii magazinului.

 

Prin încheierea din 07.05.2014, Secţia  pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a admis solicitarea Inspecţiei Judiciare privind suspendarea judecătorului A.G. din funcţie până la soluţionarea definitivă a acţiunii disciplinare.

Împotriva încheierii secţiei a fost declarat recurs ce formează obiectul dosarului nr. 2054/1/2014, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

SITUAŢIA ACŢIUNILOR DISCIPLINARE EXERCITATE DE INSPECŢIA JUDICIARĂ

DIRECȚIA DE INSPECȚIE JUDICIARĂ PENTRU PROCURORI ÎN ANUL 2013

1.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 18.06.2013 acţiunea disciplinară împotriva procurorului A.M. din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul B., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a), i) teza a II-a, n) şi t) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, constând în aceea că procurorul a solicitat în mod repetat de a fi prezentat inculpatul la unitatea de parchet, deşi aceste prezenţe nu erau necesare, existând zile în care nu s-au efectuat acte procedurale, a rămas singură în birou cu inculpatul ore în şir, pentru a scrie un denunţ de câte o pagină, a purtat corespondenţă cu inculpatul aflat în penitenciar prin intermediul s.m.s., aspecte ce au ajuns şi la cunoştinţa opiniei publice prin intermediul presei; a intervenit în favoarea inculpatului la conducerile organelor de cercetare penală şi penitenciarului, a întreprins demersuri pentru ca inculpatul să beneficieze de sprijinul unor cadre universitare în vederea redactării unor lucrări ştiinţifice, a solicitat unei martore să-l sprijine pe inculpat, iar natura mesajelor adresate inculpatului şi conţinutul discuţiilor cu fratele acestuia, denotă un interes special pentru inculpat, dincolo de orice preocupare normală faţă de situaţia oricărui inculpat, caz în care era obligată să se abţină în toate dosarele în care inculpatul avea calitate de parte; a dispus ca inculpatul să nu fie transferat la penitenciar după sesizarea instanţei de judecată, a citat inculpatul sediul unităţii de parchet şi a acceptat să rămână în biroul acesteia, uneori 5-6 ore, contribuind la sustragerea inculpatului de la regimul de detenţie, a intervenit la Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă pentru a-l repartiza pe inculpat la camera destinată „veselarilor”, pentru a beneficia de o libertate mai mare de mişcare, a contactat telefonic un profesor universitar, declinându-şi calitatea de magistrat procuror, în condiţiile în care era de notorietate că inculpatul era arestat; a înregistrat un dosar penal urmat de efectuarea unor acte premergătoare vizând o infracţiune care nu există, fapt ce rezulta chiar din plângerea inculpatului petiţionar şi, care, dacă ar fi existat, nu era de competenţa unităţii respective de parchet, urmărind vătămarea intereselor legale ale procurorilor reclamaţi, fapt ce rezultă din conţinutul mesajelor trimise inculpatului.

 

Prin Hotărârea nr. 3P/03.09.2013, Secţia  pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aplicat sancţiunea disciplinară constând în  excluderea  din magistratură pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prev. de art.  99 lit. a)  i), n) şi t) din Legea 303/2004.

- irevocabilă prin Decizia nr. 38/24.03.2014 a Î.C.C.J.

2.

Inspecţia Judiciară a exercitat  la data de 18.07.2013 acţiunea disciplinară împotriva procurorului  A.V.A. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria D., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, constând în  manifestări care pot aduce atingere onoarei ori prestigiului justiţiei, săvârşite în afara atribuţiilor de serviciu, respectiv existenţa între procuror şi un ofiţer de poliţie a unui conflict deschis, despre care se cunoştea în opinia publică, având originea în întreţinerea unor relaţii extraconjugale de către soţia poliţistului cu procurorul, anterior pronunţării hotărârii de divorţ, sesizările anonime formulate de procuror la adresa poliţistului, angajarea unei firme de detectivi pentru a-l urmări pe poliţist, precum şi servirea cu bere a unor clienţi la restaurantul deţinut de concubina sa, solicitările repetate adresate unor lucrători de poliţie de a-i furniza relaţii despre ofiţerul de poliţie, vizita la Şcoala Specială D. şi încercarea de realizare a unei constatări a unei infracţiuni flagrante în prezenţa unor angajaţi ai mass-media, pe care i-a solicitat special să-l însoţească.

 

Prin Hotărârea nr. 4P/17.09.2013, Secţia  pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aplicat sancţiunea disciplinară constând în  excluderea  din magistratură pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prev. de   art.  99 lit. a) din Legea nr. 303/2004.

- irevocabilă prin Decizia nr. 39/24.03.2014 Î.C.C.J.

3.

Inspecţia Judiciară a exercitat  la data de 07.08.2013 acţiunea disciplinară împotriva procurorului  B.L.  din cadrul DIICOT- ST C., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. g) şi t), constând în aceea că la data de 26 decembrie 2012, după ce a primit plângerea, cu încălcarea pct. 2 lit. e) din  dispoziţia nr. 1600/D/I/5/1.10.2012, a prezentat procurorului şef serviciu o situaţie nereală (respectiv că se afla la serviciu, în exercitarea unor atribuţii specifice şi 2 persoane au venit la Craiova, de la Slatina, pentru a reclama o faptă de competenţa DIICOT - exploatare sexuală în care sunt implicaţi poliţişti), cu scopul vădit de a eluda dispoziţia menţionată şi în acelaşi timp, de a-şi repartiza sieşi plângerea, cu intenţia procurorului de a manipula legea în mod conştient, urmată de o vătămare a intereselor uneia din părţile implicate în proces.

Prin Hotărârea nr. 7P/16.12.2013, Secţia  pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aplicat sancţiunea disciplinară constând în  avertisment  pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prev. de art.  99 lit. g)  din Legea nr. 303/2004.

- irevocabilă prin Decizia nr. 86/30.06.2014  a Î.C.C.J.

4.

Inspecţia Judiciară a exercitat  la data de 27.08.2013 acţiunea disciplinară împotriva procurorului  T.M. din cadrul Parchetului de pe lângă Î.C.C.J., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, constând în aceea că, în perioada 01.01.2012 – 07.08.2013, în mod repetat şi din motive imputabile, nu a respectat dispoziţiile legale referitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor şi, totodată, din motive imputabile a efectuat cu întârziere lucrările ce i-au fost repartizate.

Prin Hotărârea nr.  6P/20.11.2013, Secţia  pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aplicat sancţiunea disciplinară constând în avertisment pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prev. de art.  99 lit. h)  din  Legea nr. 303/2004.

- irevocabilă prin Decizia nr. 67/05.05.2014 a Î.C.C.J.

5.

Inspecţia Judiciară a exercitat la data de 30.09.2013 acţiunea disciplinară împotriva procurorului P.A. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria I., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) şi h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, constând în consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru, precum şi nesoluţionarea în termenul prevăzut de lege a dosarelor şi depăşirea duratei acestui termen cu o perioadă semnificativă de timp.

Prin Hotărârea nr. 1P/08.01.2014 Secţia  pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturi a aplicat sancţiunea disciplinară constând în avertisment pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prev. de art.  99 lit. h) din Legea nr. 303/2004.

- irevocabilă prin Decizia nr. 281/13.05.2014 a Î.C.C.J.

6.

Inspecţia Judiciară a exercitat  la data de 11.10.2013 acţiunea disciplinară împotriva procurorului  B.M.V. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria B., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. m) şi t) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare  constând în faptul că, printr-o altă ordonanţă, a infirmat măsura luată de prim procurorul unităţii, care a dispus ca într-un dosar cercetarea penală să fie efectuată  de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean  N. -  Serviciul Poliţiei Rutiere şi, fără cunoştinţa acestuia a dispus ca dosarul cauzei să fie soluţionat de către Poliţia oraş B., organele de cercetare penală fiind în imposibilitate a pune în aplicare cele două măsuri contradictorii.

Prin Hotărârea nr. 2P/08.01.2014, Secţia  pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aplicat sancţiunea disciplinară constând în suspendarea din funcţie pe o perioadă de 3 luni  pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prev. de art.  99 lit. m) şi t) din Legea nr. 303/2004.

Împotriva hotărârii secţiei, până la data prezentei, nu a fost exercitată calea de atac a recursului.